Opis projektu: Projekt skierowany do mieszkańców bloku socjalnego (dzieci, dorośli, seniorzy).

Głównym celem projektu jest propagowanie zachowań aprobowanych społecznie na terenie budynku socjalnego.

Cele szczegółowe to głównie reintegracja mieszkańców, poprawa relacji sąsiedzkich, nauka wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, inicjowanie spotkania pokoleń, doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Działania: zajęcia plastyczno-muzyczne dla dzieci oraz zorganizowanie wraz z mieszkańcami bloku socjalnego imprezy integracyjnej.

Termin realizacji – luty 2019.

Realizacja projektu:

smok w karnawale

W ramach realizacji pierwszego etapu projektu „Smok w karnawale” pracownicy socjalni ZPS3 Kinga Pietkiewicz, Renata Dzikowska i Joanna Ładziak, zorganizowali w dniach 12 i 19 lutego br. zajęcia artystyczne dla dzieci mieszkających na terenie bloku socjalnego. Dzieci miały możliwość spędzenia kreatywnie czasu i rozwijania umiejętności plastycznych. Podczas zajęć dzieci tworzyły maski karnawałowe oraz wizerunek smoka, który stanowi symbol nie tylko tegorocznego karnawału, ale także samego budynku socjalnego.

 

powrót