• Uchwała  nr XXXVIII/682/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2021 r. poz. 1501)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1327 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)

 

powrót