Od lutego 2024 r., Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej tj. „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

„Opieka wytchnieniowa” realizowana jest w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp.
Przeznaczona jest dla opiekunów osób niepełnosprawnych w stopniu ZNACZNYM.
Dom działa w dni robocze od godz. 8:00-16:00.
Podczas pobytu powyżej 4 godzin, osoba z niepełnosprawnością, ma zapewniony ciepły posiłek.
Opiekunom przysługuje maksymalnie 240 godzin opieki do końca roku 2024.
Pobyt w DDP jest bezpłatny.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
ul. Grobla 4
66-400 Gorzów Wlkp.
www.lubuskie.org.pl