Gorzowskie  Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy do pracy z dziećmi w pieczy zastępczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

  1. Z wolontariuszami zostanie podpisane porozumienie wolontariackie, które określa zasady obopólnej współpracy.
  2. Wolontariusze zostaną wprowadzeni do rodziny zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Wolontariat odbywa się wyłącznie w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
  4. Wolontariusz dokumentuje przebieg swojej pracy za pomocą miesięcznych kart pracy, które co miesiąc dostarcza do GCPR-u.
  5. Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z koordynatorem danej rodziny.
  6. Wolontariusze otrzymają zaświadczenia i referencje oraz możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

Zadania:

  • pomoc w bieżącej nauce i odrabianiu lekcji
  • aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
  • pomoc w organizacji czasu wolnego poprzez udział w grach i zabawach
  • ułatwianie dostępu do różnych wydarzeń kulturalnych

W trakcie działania w wolontariacie GCPR zapewnia wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pomogą w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt z pracownikiem GCPR pod numerem tel. 785054360  lub w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Puszkina 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

OZPS za 2020 rok Kwestionariusz kandydata na wolontariusza 

OZPS za 2020 rok Karta pracy wolontariusza

powrót