plakat A3 druk

„DOM BEZ STRACHU”
– projekt dedykowany dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową z Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim od lipca 2021 r. realizuje projekt ,,Dom bez strachu” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie”. Działania profilaktyczne są zaplanowane do końca roku i mają na celu zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wcześniejsze działania w obszarze przemocy w rodzinie były skierowane do rodzin, dzieci i młodzieży, a także seniorów. W 2021 roku działania profilaktyczne są skierowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Sytuacja  spowodowana pandemią przyczyniła się do wzrostu ryzyka wystąpienia przemocy wobec dzieci. Dlatego tak ważne jest dotarcie do tej grupy oraz wzmocnienie nauczycieli i pedagogów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu „Dom bez strachu” Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji zaplanowało szereg działań profilaktycznych, w tym: PORADNIK dla przedstawicieli oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz produkcję spotu  dla dzieci skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Spot będzie zawierał treści i sytuacje związane z przemocą domową, w tym wobec dzieci. Film będzie prezentowany w ramach spotkań z uczniami szkół podstawowych, sesji dla przedstawicieli oświaty- podsumowaniu projektu online. Ponadto spot zostanie przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta w celu wykorzystania na lekcjach wychowawczych. Spot będzie dostępny na stronach internetowych GCPR, KMP oraz szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie ankiety wiedzy (w formie formularza Google) dla uczniów klas VII-VIII wybranych szkół podstawowych na terenie miasta. Na podstawie wyników ankiety będzie przygotowany leksykon z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kolejną propozycją będzie E- QUIZ opracowany w formie elektronicznej– możliwość zwrócenia uwagi dzieci na problem przemocy. Z kolei konkurs plastyczny to propozycja skierowana do młodszych uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI). Ważnym jest, żeby profilaktyka trafiała również do młodszych nawet poprzez zajęcia plastyczne. Ponadto będzie utworzony punkt zaufania w GCPR, gdzie dzieci ze wszystkich szkół na terenie miasta będą mogły zadać każde pytanie, rozwiać wątpliwości ,a przede wszystkim uzyskać pomoc. Podsumowanie projektu online to forma sesji dla przedstawicieli oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Większość działań będzie skierowana do czterech wybranych szkół podstawowych na terenie miasta, gdzie problem przemocy domowej występuje w największej skali. Niemniej jednak spot dla dzieci oraz PORADNIK będzie przekazany do wszystkich szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto dbając o promocję projektu zaplanowano kampanię informacyjno-edukacyjną.

Liczymy na powodzenie zaplanowanych działań.

DZIAŁANIE 1: PORADNIK dla przedstawicieli oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Poradnik dedykowany przedstawicielom oświaty zawiera podstawowe pojęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, krótką instrukcję realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, niezbędne dokumenty i inne informacje niezbędne w podejmowaniu działań w zakresie przemocy domowej. Poradnik zostanie przekazany do szkół podstawowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zarówno w wersji elektronicznej jak i wydrukowanej.

Poradnik jest dostępny:

https://drive.google.com/file/d/1TtjBghhLszXFnZFMoh-B3JtptqUmWeub/view?usp=sharing

 

Działanie 7: PUNKT ZAUFANIA

Od września do grudnia 2021 roku funkcjonuje PUNKT ZAUFANIA w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie wspierający wszystkich uczniów szkół podstawowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAUFAJ NAM !

napisz: zaufajnam@gcprgorzow.pl

zadzwoń 95 715 13 37.

Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy w rodzinie oraz psycholog.

Siedziba: GCPR ul. Jagiełły 7, pokój 12.

Działanie 3: ANKIETA WIEDZY

Działanie 4: LEKSYKON Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w formie prezentacji dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

W ramach realizacji projektu „Dom bez strachu” Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji realizuje szereg działań profilaktycznych. Większość propozycji profilaktycznych jest skierowanych do uczniów czterech szkół podstawowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Wybór placówek był podyktowany analizą występowania problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta.

Na przełomie września i października 2021 roku wśród uczniów klas VII-VIII czterech wybranych szkół została przeprowadzona ANKIETA WIEDZY z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki współpracy z przedstawicielami szkół ankietę udało się przeprowadzić online za pomocą formularza Google. Po przeanalizowaniu wyników ankiet ustalono stan wiedzy uczniów w temacie przeciwdziałania przemocy domowej. Na tej podstawie opracowano leksykon z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Już 18 października 2021 roku ruszają pierwsze zajęcia w szkołach pn. LEKSYKON Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Zajęcia poprowadzi przedstawiciel Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie p. Anna Sadzik oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim p. Agata Kądziołka. W ramach spotkań z uczniami zostanie zaprezentowany SPOT przygotowany dzięki realizacji projektu DOM BEZ STRACHU oraz prezentacja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności wobec dzieci.

Spotkania z uczniami czterech klas ( dwóch VII i dwóch VIII) zostaną przeprowadzone:

  • 18-19 października w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nowej 9
  • 21 października w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1
  • 27-28 października w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110
  • 04-05 listopada w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2.

W każdej szkole ustalono cztery spotkania. Ewaluacją przeprowadzonych zajęć będzie powtórnie przeprowadzona ankieta wiedzy.

Działanie 6: KONKURS PLASTYCZNY NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych

Działanie 5: E-QUIZ WIEDZY NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

Quiz skierowany był do uczniów klas VII-VIII wybranych szkół podstawowych. W odróżnieniu od wcześniej przeprowadzonej ankiety wiedzy (online) dotyczył konkretnych sytuacji z życia codziennego związanych z przemocą domową. W związku z tym, że quiz został skierowany tylko do chętnych uczniów- należy docenić wysoką frekwencję. W sumie w quizie wzięło udział 129 uczniów czterech szkół. Najwyższą punktację, a tym samym wyróżnienia otrzymało 16 uczniów:

SP 4: Julia K. kl. VIII b, Maja Frelich kl. VIII a, Roksana Sz. Kl. VIII a.

SP 9: Pola Ch. Kl. VIII b, Józefa R. kl. VII.

SP 13: Zuzanna D. kl. 807,Oliwia W. kl. VIII g,  Bohdan K. kl. VII a, Lena Sz. Kl. VII a, Oliwia K. kl. VIII g, Ewa Ł. Kl. 805, Martyna K. kl. VIII g.

SP 21: Anna K. kl. VI, Roksana Ż. Kl. VIII a, Hanna K. kl. VIII d, Anna M. kl. VIII a.

Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane bezpośrednio do szkół.