Termin realizacji: maj – czerwiec 2023r.

Realizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt: seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Domy Dziennego Pobytu oraz klub Seniora przy ul. Puszkina)

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie kradzieżom,
  • uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
  • wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
  • wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:

  • Spotkania prewencyjno – edukacyjne z uczestnikami klubów seniora
  • przekazanie ulotki informacyjnej osobom zagrożonym wyłudzeniem

 

 

powrót