Projekt socjalny „Poznajmy się”

Termin realizacji:

Marzec-wrzesień 2020r.

Do kogo jest skierowany projekt:

Mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel główny projektu socjalnego:

Przeprowadzenie diagnozy problemów mieszkańców w/w bloku socjalnego.

Cele szczegółowe projektu:

  • stworzenie aktualnej charakterystyki mieszkańców bloku socjalnego,
  • rozeznanie aktualnych problemów mieszkańców bloku socjalnego,
  • pogłębienie/nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, celem pozyskania informacji i stworzenia kompleksowej diagnozy,
  • przygotowanie planu animacji społeczności lokalnej,
  • włączenie mieszkańców do planowania działań na terenie bloku socjalnego.

Działania:

  • stworzenie kwestionariusza ankiety,
  • przeprowadzenie badań wśród mieszkańców,
  • zorganizowanie spotkania z instytucjami realizującymi swoje zadania na terenie budynku, pozyskanie informacji o problemach i potrzebach,
  • stworzenie diagnozy aktualnych problemów w oparciu o zebrany materiał,
  • zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, przedstawienie diagnozy i propozycji działań.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR.

powrót