Wypłata stypendiów szkolnych, które zostały rozliczone przez wnioskodawcę nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r.

 

powrót