Termin realizacji:

luty – czerwiec 2024

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3

Do kogo jest skierowany projekt:

Mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6

Cel główny:

Budowanie pozytywnych relacji mieszkańców.

Cele szczegółowe:

  • zmniejszenie ilości problemów związanych z zamieszkiwaniem w bloku socjalnym,
  • budowanie tożsamości lokalnej,
  • aktualizacja sytuacji mieszkańców.

Realizacja:

Pracownicy socjalni, w ramach wsparcia społeczności lokalnej, planują cykl spotkań
z mieszkańcami bloku socjalnego. Spotkania dedykowane są wszystkim mieszkańcom budynku. Forma spotkań – indywidualne i/lub grupowe (odpowiednio do potrzeb mieszkańców).

Podczas spotkań będzie udzielane wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego i socjalnego zgodnie ze zgłaszanym przez mieszkańców problemem.

Dzięki spotkaniom grupowym zostanie stworzona płaszczyzna do budowania potencjału społeczności lokalnej. Rozmowa z mieszkańcami pozwoli także na aktualizację problemów występujących w budynku socjalnym.

 

powrót