Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2022-2026 została powołana Zarządzeniem Nr 417/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 07 września 2022 r.

OZPS za 2020 rok Zarządzenie Nr 417/2022 PM z dnia 07 września 2022 r.

Zarządzenie PM Nr 422/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

OZPS za 2020 rok Zarządzenie Nr 422/2022 MP z dnia 13 września 2022 r.

 

Kontakt: spolecznaradaon@gcprgorzow.pl