Projekt socjalny: „Bliżej siebie-razem łatwiej”

II edycja

 Termin realizacji:

Czerwiec-październik 2020r.

Realizatorzy projektu:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:

Opiekunowie osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.

Cel główny projektu:

Integracja i edukacja opiekunów.

Cele szczegółowe:

  • nabycie umiejętności wykonywania usług opiekuńczych nad osoba zależną tj. zabiegi pielęgnacji i higieny ciała, organizacja przestrzeni wokół chorego,
  • nabycie wiedzy na temat żywienia osób w podeszłym wieku,
  • nabycie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy w opiece nad osobą zależną na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
  • nabycie wiedzy na temat możliwości wsparcia dla opiekunów na terenie Miasta.

Działania:

Spotkania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Promocja projektu:

  • współpraca z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przygotowanie broszurek informacyjnych oraz plakatów,
  • umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej GCPR,
  • promocja bezpośrednia wykonywana poprzez pracowników socjalnych.

powrót