plakat

ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”
– nowy projekt dedykowany seniorom z Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim od czerwca 2020 r. realizuje projekt ,,Świadomie bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Działania profilaktyczne są zaplanowane do końca roku i mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wspólne projekty Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Komendy Miejskiej Policji są realizowane już od 2015 roku i stanowią już dobrą praktykę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

„Świadomie bez przemocy” to program w całości skierowany do seniorów z miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zaplanowano szereg działań profilaktycznych, w tym: szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów; spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które będą realizowane dla uczestników domów dziennego pobytu i gorzowskich klubów seniora. Ponadto przedstawiciele GCPR i KMP będą aktywnie uczestniczyć w III Gorzowskim Tygodniu Seniora poprzez poprowadzenie części panelu dyskusyjnego. Na spotkaniach z seniorami prezentowany będzie film profilaktyczny promujący działania przygotowany w ramach realizacji projektu „Świadomie bez przemocy”. Uczestnicy spotkań otrzymają również materiały promocyjne, w tym ulotki informacyjne. Już od czerwca funkcjonuje PUNKT KONSULTACYJNY w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy przy ul. Jagiełły 7 pokój 12. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują porady i wsparcia. Podsumowaniem działań projektowych będzie konferencja zaplanowana na grudzień 2020 r.
Liczymy na powodzenie zaplanowanych działań i zdrowie w trudnym dla wszystkich czasie.
Przygotowała: Anna Sadzik

Działanie VI – Punkt powstał i funkcjonuje.
Utworzenie punktu konsultacyjnego w GCPR z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Od czerwca do grudnia 2020 roku funkcjonuje punkt konsultacyjny w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy przy ul. Jagiełły 7, pokój 12, telefon 95 715 13 37. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują porady i wsparcia.

 

Działanie III rozpoczęte!
Spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkania edukacyjne dla seniorów dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskiej Karty”. Zajęcia realizowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy zaplanowano dla uczestników domów dziennego pobytu oraz klubów seniora na terenie miasta.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania z seniorami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim ( 02 października, 09 października). W trakcie zajęć został wyświetlony film promujący działania projektowe oraz prezentacja multimedialna. Seniorzy otrzymali materiały promocyjne, a żeby atmosfera spotkania była jeszcze milsza – zapewniono słodki poczęstunek.
Kolejne spotkania z seniorami zaplanowano na :
– 14 i 22 października w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brackiej,
– 15 października w Stowarzyszeniu Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos” ul. Wawrzyniaka,
– 30 października w Klubie Seniora PLUS w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej,
– 04 listopada w Klubie Seniora przy ul. Sportowej.

 

Działanie III ciąg dalszy.

Trwają spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniu 15 października odbyło się kolejne spotkanie z Seniorami, tym razem uczestnikami Stowarzyszenia Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos”. Projekcja filmu, prezentacja czy poczęstunek to stałe elementy spotkań prowadzonych przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy GCPR. Niemniej jednak każde zajęcia wnoszą wiele nowego: seniorzy są zaangażowani, ciekawi tematu, zadają wiele interesujących pytań. Spotkania edukacyjne z taką grupą są pozytywne, budujące i dają kierunek do planowania kolejnych działań.

W dniu 22 października 2020 r. odbyło się spotkanie z Seniorami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brackiej 7, które zostało przeprowadzone zdalnie.

W dniu 29 października 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z seniorami z Domu Dziennego Pobytu na ul. Brackiej w Gorzowie Wielkopolskim. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – spotkanie zostało przeprowadzone zdalnie w mniejszej grupie. Seniorom życzymy dużo zdrowia.

W piątek 30 października 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy z Seniorami, tym razem z uczestnikami KLUBU SENIOR PLUS działającego przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

4 listopada 2020 r. w Klubie Wsparcia Seniora przy ul. Sportowej 4 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się kolejne z cyklu spotkań edukacyjno- informacyjnych w ramach projektu „Świadomie bez przemocy”. Zainteresowanie uczestników tematem oraz miła atmosfera skłoniły do ustaleń na przyszłość. Seniorzy poprosili o kontynuację spotkań, rozmowy o pojawiających się problemach. Zatem spotkania będą z pewnością kontynuowane w czasie kiedy ustąpi zagrożenie epidemiologiczne. Będzie możliwość spotkania w szerszym gronie.

 

Działanie II także rozpoczęte!
Szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie wobec seniorów.

1. Szkolenie dla przedstawicieli poradni rodzinnych. Szkolenie dla tej grupy odbyło się w dniu 12 października 2020 w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7.  W poniedziałkowym spotkaniu prowadzonym przez przedstawiciela Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wzięły udział panie pielęgniarki reprezentujące między innymi poradnie rodzinne. Z uwagi na fakt, iż jest to grupa zawodowa, która na co dzień styka się z problemami seniorów, niezmiernie istotne jest, aby potrafiła w sposób profesjonalny zdiagnozować osobę doświadczającą przemocy. Tematyka szkolenia dotyczyła diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, informacji na temat odczytywania sygnałów ostrzegawczych, form przemocy i niezbędnych działań po zdiagnozowaniu problemu – w tym procedury „Niebieskiej Karty”. W trakcie szkolenia szczegółowo przedstawiono kompetencje przedstawicieli służby zdrowia w zakresie realizacji procedury oraz systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy obejrzeli film promujący działania projektu „Świadomie bez przemocy”, a także przekazano materiały szkoleniowe i promocyjne, w tym ulotki.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację z występującym zagrożeniem zarażeniem COVID-19, dbając o wspólne bezpieczeństwo – w trakcie spotkania przestrzegano ogólnie ustalonych zasad ostrożności, w tym pomiaru temperatury.
Kolejnym działaniem skierowanym do przedstawicieli ochrony zdrowia będzie szkolenie dla przedstawicieli szpitala i przychodni geriatrycznej. Spotkanie zaplanowano również w miesiącu październiku.
Ze względu na znaczącą rolę przedstawicieli ochrony zdrowia w realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- liczymy, że październikowe szkolenia to przesłanka dobrej współpracy w tym zakresie.

 

Działanie 7 – Współpraca z Gorzowską Radą Seniorów – spotkanie informacyjno – szkoleniowe. 

29 października 2020 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gorzowskiej Rady Seniorów.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację z występującym zagrożeniem zarażeniem COVID-19, dbając o wspólne bezpieczeństwo- spotkanie zostało przeprowadzone zdalnie za pomocą komunikatora Microsoft Teams.
Dedykując działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Seniorom- współpraca z Gorzowską Radą Seniorów jest bardzo znacząca. Spotkanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Część pierwszą z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” oraz podmiotów udzielających wsparcia w tym temacie na terenie miasta poprowadziły: Anna Sadzik Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawiciel Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie) oraz asp. Agata Kądziołka koordynator procedury „Niebieskiej Karty” Komendy Miejskiej Policji. Część druga to warsztaty z zakresu psychologicznych aspektów przemocy wobec seniorów.
Podczas spotkania wyświetlono film promujący projekt „Świadomie bez przemocy”.
Spotkanie z Seniorami było przeprowadzone zdalnie, zatem na ręce przedstawiciela Gorzowskiej Rady Seniorów zostaną przekazane materiały informacyjne, promocyjne, ulotki oraz słodki poczęstunek.