Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Turek

Telefon kontaktowy:
957 151 371

 

Siedziba Działu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42, blok 2
66-400 Gorzów Wielkopolski

Punkt informacyjny – pokój nr 202
Tel. 95 715 13 69

Obsługa interesantów w punkcie informacyjnym odbywa się:

poniedziałek, środy, czwartek w godzinach 8:30 – 15:30
wtorek w godzinach 8:30 – 16:30
piątek w godzinach 8:30 – 14:30

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Oddział w Sulęcinie

Przyjmuje w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godz. 8:30 – 15:00

W budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
(pokój nr 2) przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie,
ul. Witosa 49

 

Zakres świadczonych usług:

  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej,
  • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Powiatowego Zespołu.