Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Turek

Telefon kontaktowy:
95 715  13 71

 

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42, blok 2
66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. 95 715 13 64

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oddział w Sulęcinie

Przyjmuje w okresie od października do grudnia 2023 r.
w dniach 10 X, 24 X, 7 XI, 21 XI, 12 XII
w godz. 12:00 – 15:00

W budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
(pokój nr 2) przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie,
ul. Witosa 49

 

Zakres świadczonych usług:

  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej,
  • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Powiatowego Zespołu.