Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do  31 marca 2023 r.

Wniosek  o wypłatę dodatku elektrycznego składa się od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2022 r..

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

 

powrót