Informacje ogólne

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Prezydenta Miasta, w jego skład wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, sądu rejonowego.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy domowej, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu

Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania członka zespołu

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

do góry

Kontakt

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
Marzena Nowak
telefon kontaktowy:
95 715 13 36
519 319 530

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
Agnieszka Lisiecka
telefon kontaktowy:
95 715 13 36
519 319 535

Siedziba:
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: zespol.interdyscyplinarny@gcprgorzow.pl

 

 

do góry

powrót