Informacje ogólne

Zespół interdyscyplinarny został utworzony przez prezydenta miasta, powołał do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

ikonka_pdfZarządzenie nr 179/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

ikonka_pdfZarządzenie nr 201/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

ikonka_pdf Zarządzenie nr 11/W/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

ikonka_pdf Zarządzenie nr 82/W/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

ikonka_pdf Zarządzenie nr 211/W/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

ikonka_pdfZarządzenie nr 213/W/I/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoo z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

do góry

Kontakt

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
Anna Sadzik

Siedziba Działu:
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
957 151 399
519 319 501

do góry

powrót