Termin realizacji:

wrzesień-listopad  2023r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 2 GCPR

Do kogo skierowany jest projekt:

Rodziny wychowujące dzieci w wieku 5- 13 lat  z rejonu  Zespołu Pracy Socjalnej nr 2.

Cel główny:

Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez nauczenie aktywnego spędzania czasu z dzieckiem oraz poprawa jakości życia rodzinnego w relacji rodzic-dziecko.

Cele szczegółowe:

– wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,

– wzmocnienie więzi rodzinnych,

– nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci w zależności od jego wieku i stanu     emocjonalnego,

– nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,

– sieć wzajemnego wsparcia pomiędzy biorącymi udział w projekcie,

– wzrost świadomości społecznej i  umiejętności komunikowania się,

– nabycie umiejętności prawidłowego reagowania rodziców na bunt dziecka,

– podniesienie autorytetu rodzica w oczach dziecka,

– wzmocnienie poczucia własnej wartości rodzica wpływające na samopoczucie i zachowanie.

Realizacja

Projekt skierowany jest do 5 rodzin wychowujących dzieci w wieku 5 – 13  lat, mieszkających na terenie działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkania podzielone zostały na dwa segmenty. W pierwszym realizowane będą zajęcia kulinarne i plastyczne dla rodziców wraz z dziećmi. W drugim segmencie przeznaczonym dla samych rodziców, spotkania realizowane będą w formie poradnictwa oraz warsztatu. Poradnictwo psychologiczne  zaplanowano na dwa spotkania o tematach: „Konsekwencje zamiast kar” oraz „Bunt dziecka”. Zajęcia poprowadzi psycholog tutejszego Centrum Paweł Jankowski. Zaplanowane jest również spotkanie z kosmetyczką, która udzieli porad z zakresu pielęgnacji skóry i makijażu.

Projekt będzie realizowany w okresie od września do listopada 2023 r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 przez, specjalistę pracy socjalnej Annę Szydłowską oraz pracownika socjalnego Katarzynę Polikowską.

 

Dnia 17 i 24 października 2023r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się pierwsze spotkania realizowane w ramach projektu socjalnego „Rodzina to wartość”. Pracownicy socjalni Anna Szydłowska i Katarzyna Polikowska poprowadziły zajęcia, na których rodzice wraz  z dziećmi wykonali antystresowe zabawki  oraz lampiony i dekoracje w motywach jesieni. Podczas zajęć plastycznych poruszano tematy aktywnego spędzania czasu wolnego, a wspólna praca  przebiegła w klimacie wzajemnego wsparcia, pomocy i uśmiechu.

 

powrót