Informacje

Instruktor ds. terapii uzależnień uczestniczy w procesie zdrowienia osoby uzależnionej.
Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją sposobów życia bez nałogów.
Może uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej i grupowej, a także w grupach samopomocowych i ruchach abstynenckich.

Kontakt

ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 505 276 395

Dyżur:
wtorek godz. 9:00 – 11:00