Kierownik Działu:
Anna Sadzik

Siedziba Działu:
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
95 715 13 99
519 319 501