Projekt socjalny „Zaszczep w sobie odpowiedzialność ”

Termin realizacji:

Luty-marzec 2020r.

Realizatorzy:

Gracjana Gajos przy współpracy Zespołu Pracy Socjalnej nr 1

Partner projektu: Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, Przychodnia Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 27 – Pani Grażyna Rojczyk – dyplomowana pielęgniarka

Cel główny projektu socjalnego:

Akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca życia do 19 r.ż. oraz osób spodziewających się narodzin dziecka.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych,
  • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych,
  • wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych.

powrót