Termin realizacji:

Maj-czerwiec 2022r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:
seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie kradzieżom,
  • uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
  • wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
  • wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:

  • Spotkania prewencyjno – edukacyjne z uczestnikami klubów seniora przy wsparciu Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  • stworzenie i przekazanie ulotki informacyjnej osobom zagrożonym wyłudzeniem.

 

W dniach 22 i 23 czerwca 2022r. w ramach realizacji IV edycji projektu socjalnego „S.O.S. dla seniora” pracownicy socjalni ZPS3 przeprowadzili dwa spotkania  edukacyjno – prewencyjne z uczestnikami gorzowskich klubów seniora. Podczas spotkań wyświetlono i omówiono autorską prezentację multimedialną dotyczącą oszustw skierowanych do osób starszych. Prezentacja poparta była przykładami z życia mieszkańców naszego miasta.

Spotkania miały charakter warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy projektu aktywnie włączyli się do rozmowy, dzieląc się  swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami.  Seniorzy stawiali bardzo celne pytania dotyczące prawidłowych zachowań w konkretnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że dzięki rozmowom z pracownikami socjalnymi staną się jeszcze bardziej czujni, uważni i zapobiegliwi, dzięki czemu nie staną się ofiarami oszustów.

Dziękujemy za współpracę:

Uczestnikom i kierownictwu  Klubów Seniora:  „Senior +”przy ul. Sikorskiego 107  oraz „Gong” przy ul. Sportowej 7.

 

powrót