• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego.

powrót