Beneficjenci:
Projekt skierowany do starszych mieszkańców rejonu ZPS3 .

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie kradzieżom,
  • uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
  • wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
  • wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:
stworzenie i przekazanie osobom zagrożonym wyłudzeniem ulotki informacyjnej.

Termin realizacji:
listopad 2019

 

W dniach 14-15.11.2019 r. pracownicy socjalni ZPS 3 organizują spotkanie dla seniorów w trzech gorzowskich Domach Dziennego Pobytu, w ramach projektu socjalnego „S.O.S. Dla Seniora”. Celem projektu jest uświadomienie osobom starszym zagrożeń wynikających z oszustw dokonywanych za pomocą różnych metod np. na wnuczka, urzędnika bądź z podpisania umów na różnego rodzaju usługi (najczęściej dużo droższe od dotychczasowych), jak również sprzedaż w systemie akwizycyjnym. Rezultatem projektu ma być postawa seniora który będzie osobą Stanowczą Odważną i Samodzielną.

W dniu 14 listopada 2019 r. pracownicy socjalni ZPS 3 przeprowadzili pierwsze zajęcia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brackiej. Prezentacja poparta była wieloma przykładami z życia, także seniorzy uczestniczący w spotkaniu mówili o własnych doświadczeniach związanych z próbami różnego rodzaju wyłudzeń. Na zakończenie uczestnicy otrzymali przygotowane przez pracowników socjalnych ulotki, na których zamieszczone zostały m.in. dane teleadresowe miejsc, w których seniorzy mogą uzyskać wsparcie w sytuacji groźby oszustwa.

W dniu 15 listopada 2019 r. miało miejsce kolejne spotkanie w ramach projektu „S.O.S. Dla Seniora”. Tym razem pracownicy socjalni spotkali się z seniorami w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej. Prezentacja dotycząca czyhających na starsze osoby zagrożeń spotkała się z zainteresowaniem obecnych osób, a tematyka projektu wpisała się w doświadczenia i obawy wielu seniorów.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką projektu „S.O.S. Dla Seniora” pracownicy socjalni zorganizowali kolejne spotkanie z seniorami. W dniu 20 listopada 2019 r. spotkali się z osobami starszymi w siedzibie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Herberta 3. Pracownicy przedstawili obecnym najczęściej występujące metody oszukiwania ludzi w podeszłym wieku. W celu lepszego zrozumienia problemu przez obecnych, najważniejsze kwestie zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej, która poparta była materiałem filmowym. Uczestnicy spotkania żywo reagowali na pokazane przykłady, mówili o własnych doświadczeniach, pytali także o sposoby reagowania i możliwości odstąpienia od niekorzystnych dla nich umów. Na zakończenie uczestnicy otrzymali ulotki z danymi teleadresowymi punktów, w których mogą otrzymać wsparcie.

powrót