Osoba fizyczna

turnus rehabilitacyjny
ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ikonka_pdfOświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym

 

bariery architektoniczne
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

sprzęt rehabilitacyjny
ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny OZPS za 2020 rokZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb PFRON-dofinansowanie osobie niepełnosprawnej do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

bariery techniczne
ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ikonka_pdfZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 

bariery w komunikowaniu się
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ikonka_pdfZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

tłumacz języka migowego/tłumacz przewodnik
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Podmiot

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie że środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

Druk pełnomocnictwa

OZPS za 2020 rok Pełnomocnictwo