Osoba fizyczna

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OZPS za 2020 rok Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny + klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

ikonka_pdfInformacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

 

ikonka_pdf Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym

 

ikonka_pdf Oświadczenie Wnioskodawcy uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym

 

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

 

ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Podmiot

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie że środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki