Opis działania:
W ramach projektu pracownicy socjalni chcieliby przybliżyć dzieciom problemy osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu organizmu.

Cel główny:
kształtowanie pozytywnych postaw dzieci wobec osób niepełnosprawnych, a także przełamywanie lęku przed osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Przewidywane efekty:
W efekcie końcowym dzieci uczestniczące w zajęciach będą wykazywały się empatią wobec osób niepełnosprawnych i będą okazywały pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne.

Termin i miejsce realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w czerwcu 2018 r., uczestnikami będą dzieci w wieku 7-14 lat (uczniowie Zespołu Szkół nr 6). Planowane jest zorganizowanie trzech spotkań warsztatowych, podczas których dzieci w formie ćwiczeń i zabawy poznają najistotniejsze problemy osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeby. Zostaną im również przekazane wzorce prawidłowych zachowań w sytuacjach trudnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi.

W dniach 03 i 06 lipca 2018r., w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 pod tytułem „Świat widziany z dwóch stron”, w świetlicy środowiskowej  „Jedyna” przy ul. Sikorskiego 46 w Gorzowie Wlkp. odbyły się spotkania edukacyjne dla dzieci dotyczące problemu życia z niepełnosprawnością. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat zamieszkałe w Gorzowie Wlkp. Pracownice socjalne z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zabawę omówiły z dziećmi temat „niepełnosprawności”.
Niewątpliwie ograniczenia i zmiany wyglądu generowane przez niepełnosprawność ciągle stanowią pewne tabu. Osoby niepełnosprawne niejednokrotnie nie są akceptowane przez zdrowe osoby dorosłe, które z racji wieku i doświadczeń powinny mieć dla nich zrozumienie. Tym bardziej ważne jest, aby otworzyć na niepełnosprawność dzieci: pokazać im na czym polegają różne rodzaje niepełnosprawności, jak powinny reagować na „inność” drugiego człowieka, w czym mogą być pomocne…. To jak w dzieciństwie zostaną przygotowane do obecności osób niepełnosprawnych będzie miało wpływ na ich postawy w życiu dorosłym.
Projekt socjalny „Świat widziany z dwóch stron” zakłada przybliżenie dzieciom problemu niepełnosprawności poprzez zabawę. Najpierw, w krótkiej prelekcji przekazano wiedzę na temat różnych niepełnosprawności, a następnie poprowadzona została dyskusja, podczas której dzieci opowiadały o swoich spostrzeżeniach dotyczących osób z niepełnosprawnością. Dyskusja pozwoliła na wspólne zburzenie mitów i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Efektem dyskusji stała się praca plastyczna – „KWIATEK”, w którym dzieci zapisały prawa i zalety osób z niepełnosprawnością.
W celu przybliżenia dzieciom problemów ludzi z niepełnosprawnością sensoryczną przeprowadzono z nimi różne zabawy. „Kalambury” uświadomiły dzieciom jak trudno jest mówić bez użycia słów, a zabawa z chustą pokazała trudności, z jakimi borykają się osoby niewidome.
Spotkania zostały zakończone konkluzją, iż każdy człowiek jest inny, czasem słabszy, czasem chory – ale każdemu należy się szacunek, niezależnie od tego jak wygląda czy jak się porusza.

powrót