Projekt będzie realizowany w miesiącach listopad-grudzień 2017 r. w partnerstwie z Przedszkolem Miejskim nr 22 oraz Zakładem Gastronomicznym „Miś” w Gorzowie Wlkp.
Głównym celem projektu niwelowanie problemu osamotnienia i izolacji poprzez umożliwienie seniorom spędzania czasu w przyjaznej atmosferze podczas spotkania międzypokoleniowego.
Projekt ma za zadanie zintegrować osoby starsze w środowisku lokalnym, zaspokoić ich potrzeby akceptacji i szacunku, zwiększyć aktywność osób starszych i nawiązać kontakty interpersonalne między nimi oraz wzmocnić seniorów przede wszystkim na płaszczyźnie emocjonalnej, a ponadto przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 1 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót