Kierownik Działu:
Magdalena Michałowska
95 715 13 01

Siedziba Działu:
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefony:

Informacja:
95 715 13 04

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:
95 715 13 06, 95 715 13 07

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
95 715 13 05

Świadczenia związane z niepełnosprawnością
oraz pomoc materialna dla uczniów:

95 715 13 08, 95 715 13 90

Dodatki mieszkaniowe i dodatek osłonowy

95 715 13 00, 95 715 13 09