Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie,  w skrócie GCPR.

Główna siedziba GCPR znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 42 blok 2.

główna siedziba GCPR przy ul. Walczaka 42

Czym zajmuje się GCPR?

GCPR wykonuje różne zadania:

 • udziela pomocy osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • wspiera rodziny niepełne i wielodzietne w usamodzielnianiu się oraz integracji ze środowiskiem,
 • przyznaje i wypłaca świadczenia,
 • wykonuje pracę socjalną,
 • rozwija nowe formy pomocy,
 • udziela wsparcia seniorom,
 • przyznaje dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne,
 • udziela pomocy rodzinom zastępczym,
 • udziela dofinansowań dla osób niepełnosprawnych,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem jest specjalne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w GCPR mogą:

 • napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:
  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
  Walczaka 42 blok 2
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • przynieść pismo do sekretariatu GCPR.
  Sekretariat to biuro, w którym można zostawiać pisma i inne dokumenty. Sekretariat znajduje się w głównej siedzibie GCPR przy ul. Walczaka 42 blok 2 w Gorzowie Wlkp.
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl
  E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:
  sekretariat@gcprgorzow.pl
 • wysłać faks na numer 957151387
 • zadzwonić pod numer 957151360
 • przyjść do GCPR i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy GCPR. GCPR czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 16:30, w środy i czwartki od 7:30 do 15:30, a w piątki od 7:30 do 14:30.
 • osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami z tłumaczem języka migowego. Tłumacz jest za darmo. Z tłumaczem trzeba się umówić 7 dni wcześniej.

 

Numery telefonów do wszystkich działów GCPR są na stronie internetowej:

https://gcprgorzow.pl/kontakt/

 

Wszystkie informacje o Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie można znaleźć na stronach internetowych: www.gcprgorzow.plhttps://gcpr.bip.gov.pl/