Zadania Sekcji ds. przemocy w rodzinie

Zadania sekcji ds. przemocy określone są w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

  • realizacja zadań określonych w ust. 4 na rzecz osób, rodzin, dotkniętych przemocą,
  • diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”,
  • inicjowanie działań profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań powierzonych sekcji.

do góry

Kontakt

Sekcja do spraw przemocy w rodzinie
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.
pokój: 11 i 12

tel. 95 715 13 33; 95 715 13 36
fax 95 715 13 95

do góry