• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
    Podstawa prawna:
    Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 573), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015r. poz.926 ze zm.).
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
    Podstawa prawna:
    Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 573), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015r. poz.926 ze zm.).
  • Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    Podstawa prawna:
    Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 573), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015r. poz.926 ze zm.).
  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
    Podstawa prawna:
    Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 573), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 poz. 230)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004r. Nr 63 poz. 587 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych;
  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
    Podstawa prawna:
    Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. 2021 poz. 573), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015r. poz.926 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t. j. Dz. U. 2019 poz.1605 ze zm.)

ikonka_pdf Zarządzenie Nr 021.29.2018 Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

ikonka_pdf Zarządzenie Nr 022.35.2019 z dnia 23 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 021.29.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

ikonka_pdfZarządzenie Nr 022.12.2024 Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024

 

powrót