1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 2. dofinansowanie:
  1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  5. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:
 3. realizacja III Modułu programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Zarządzenie nr 106/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2020 r.
 4. realizacja I Modułu programu PFRON pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Zarządzenie nr 277/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.

powrót