Beneficjenci:
osoby starsze „60+”

Cel główny:
aktywizacja osób starszych, poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów

Termin i miejsce realizacji:
9 spotkań IX – XII 2018 r.:

  • ognisko integracyjne,
  • zajęcia manualne,
  • wspólne wyjście do kina, teatru, filharmonii,
  • spotkanie z kosmetyczką,
  • gry i zabawy wspomagające pamięć.

powrót