Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków
ul. Teatralna 26

godziny przyjęć – punkt informacyjny (pok. nr 2)
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:15
wtorek: 8:00 – 16:15
piątek: 8:00 – 14:15

godziny przyjęć – uzupełnianie dokumentów
wtorek: 8:00 – 16:15
czwartek: 8:00 – 15:15

 

Wniosek i załączniki do wniosku można również złożyć drogą elektroniczną po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  epuap