Termin realizacji:
maj – czerwiec 2022 roku

Zakładane jest przeprowadzenie trzech quizów, dwóch eliminacyjnych, z którego po trzy najlepsze rodziny awansują do finału, w którym sześć rodzin z eliminacji zmierzy się o nagrody finałowe.

Cel główny projektu:
Wzmocnienie relacji i więzi rodzinnych poprzez kształtowanie pozytywnych postaw życiowych.

Cele szczegółowe:

 • zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych poprzez zintegrowanie rodzin we wspólnej zabawie,
 • promowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi poprzez uczestnictwo w quizie rodzinnym,
 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • oferta w postaci dobrej i twórczej zabawy, zdrowej rywalizacji w konkurencjach dzieci razem z rodzicami,
 • spotkania i wymiana poglądów z innymi jako dobra alternatywa dla spędzania wolnego czasu,
 • nabycie umiejętności zdrowego i twórczego gospodarowania czasem wolnym,
 • nawiązanie relacji społecznych,
 • zwiększenie wiedzy o sobie i członkach rodziny,
 • pielęgnowanie wartości rodzinnych poprzez wspólne spędzanie DNIA MATKI, OJCA I DZIECKA.

Przewidywani partnerzy w realizacji projektu:
Centrum Szkoleniowe „MEMO”, PTZN Gorzów Wlkp., UM Wydział Promocji Miasta, Jazz Club pod Filarami, Akademia tańca i baletu „Fru”, Zbór Zielonoświątkowy „Hosanna”,  Firma Smaczna Dieta.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany będzie do 12 rodzin (rodzice razem z dziećmi) z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego, objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, borykającymi się ze skutkami trwającej pandemii m.in., problemami opiekuńczo – wychowawczymi, edukacyjnymi,  osamotnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz borykającymi się z uzależnieniami.

Zasoby:

 • pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 1, ich wiedza  doświadczenie i zaangażowanie,
 • artykuły biurowe.

 

(realizacja projektu warunkowana jest dobrą sytuacją epidemiologiczną, w przewidywanym terminie odbycia się projektu) 

powrót