Celem projektu jest kształtowanie właściwego stosunku do osób uzależnionych i wskazywanie sposobów niesienia im pomocy.
Uczestnicy projektu podczas spotkań dowiedzą się jak pomóc osobie uzależnionej, jak postępować w sytuacji uzależnienia i jak można zadbać o własne bezpieczeństwo. Na spotkaniu informacyjnym członkowie rodzin zostaną zapoznani z wiedzą o uzależnieniu bliskiej osoby i możliwościach udzielenia jej pomocy. Uzyskiwanie rzetelnej wiedzy pozwoli spojrzeć na sytuację z dystansem, a w konsekwencji odnaleźć możliwości sprzyjające rozwiązaniu problemu bez powielania błędów. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły dowiedzieć się, na czym polegają mechanizmy uzależnienia, jak postępować żeby pomóc bliskiej osobie w utrzymaniu abstynencji, a co najważniejsze – w jaki sposób pomóc sobie i innym członkom rodziny wrócić do normalnego życia.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 4 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót