Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej
Ewa Kowalska-Waleniak
tel. 95 715 13 10
506 355 192

Siedziba ZPZ:
ul. Puszkina 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
95 715 13 13
95 715 13 12
fax: 95 715 13 96

 1. Iwona Bacztub – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 516 499 634, 95 715 13 10
 2. Katarzyna Szyszko – Specjalista pracy socjalnej
  tel. 785 054 360, 95 715 13 10
 3. Katarzyna Mulawka – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 516 499 633, 95 715 13 10
 4. Agnieszka Łagódka – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 785 054 358, 95 715 13 10
 5. Małgorzata Radziejewska – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 503 437 394, 95 715 13 10
 6. Justyna Grzywna – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 785 054 359, 95 715 13 10
 7. Agnieszka Olek-Uniczko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 506 355 129, 95 715 13 13
 8. Kamila Meller – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 798 702 184, 95 715 13 13
 9. Aleksandra Śwital – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 519 319 790, 95 715 13 12
 10. Joanna Zając – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 506 355 139, 95 715 13 13
 11. Anna Kowalczyk – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 506 355 111, 95 715 13 13
 12. Justyna Pajor – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 508 568 646, 95 715 13 12
 13. Martyna Brzozowska – psycholog
  tel. 798 701 995, 95 715 13 15
 14. Wojciech Hincyngier – psycholog
  tel. 95 715 13 15