• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2023 r. poz. 759 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę  dodatku osłonowego (Dz. U z 2024 r. poz. 59)

 

powrót