II edycja projektu skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi objętych wparciem asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, założeniem jest cykliczność spotkań.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+. W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:

1. Szkoła dla rodziców

– zajęcia odbędą się w miesiącach – kwiecień, maj, czerwiec 2019 r., przewidziano 10 spotkań.

prowadzący : Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak – Młot

W ramach II edycji projektu pt. Akademia Mądrego Rodzica realizowanego przez pracowników Sekcji ds. asysty rodzinnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 10 kwietnia 2019 r. rozpoczęły się warsztaty „Szkoły dla rodziców.” Zajecia adresowane są do tych dorosłych, którzy chcą poprawić swoje relacje i komunikacje z dzieckiem oraz zwiększyć efektywność swoich działań wychowawczych. Aktualnie w warsztatach „szkoła dla rodziców” swoje kompetencje wychowawcze w kameralnej i przyjaznej atmosferze podnosi 13 uczestników.

 

W ramach cyklicznego projektu ’”Akademia mądrego rodzica” realizowanego przez sekcje ds. asysty rodzinnej zakończyły się warsztaty „Szkoła dla Rodziców”.  Odbyło się 10 spotkań, których głównym celem było pozyskanie przez rodziców umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem, a w szczególności jak radzić sobie  z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży, jak budować poprawne relacje rodzic – dziecko, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty na linii rodzic – dziecko, jak rozwiązywać konflikty na tle rywalizacyjnym między rodzeństwem oraz jak modelować nieodpowiednie zachowania dziecka, rozpoznawać jego problemy w szkole oraz budować i podtrzymywać pozytywne postawy rodzicielskie. Warsztaty ukończyło ośmiu uczestników

2. „Kraina marzeń” – zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci.

– zajęcia odbędą się w miesiącu październiku 2019 r., przewidziano 5 spotkań,

prowadzący: Emilia Waberska, Anna Maciejewska.

Sekcja ds. asysty rodzinnej od dnia 26 września 2019 r. rozpoczęła kolejny cykl zajęć relaksacyjnych dla rodziców i dzieci z elementami arteterapii, bajkoterapi oraz muzykoterapii, które odbywają się w ramach projektu socjalnego II edycja „Akademii mądrego rodzica 2019 r.”

Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń.
Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniących innych sposób.
Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można żyć bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania cierpienia, buntu i wielu innych negatywnych emocji. Podczas zajęć wykorzystywane są bajkoterapia, muzykoterapia, terapia poprzez sztuki plastyczne.

Cele ogólne:

  1. Stymulacja wszechstronnego rozwoju dziecka.
  2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
  3. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
  4. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika.
  5. Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
  6. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
  7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.
  8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.
  9. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
  10. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.

Terminy oraz tematyka zajęć:

26 wrzesień 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – Wspomnienie lata – wydzieranki – malowanki.

3 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – Jestem „eko”– wykorzystywanie surowców wtórnych.

10 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – Barwna mandala

17 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – „Mój portret”.

24 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – „Wycieczka do ZOO”.

           Dnia 03.10.2019 r. odbyły się kolejne zięcia z cyklu Akademia Mądrego Rodzica  pt. „Jestem Eko”, zajęcia plastyczne  z wykorzystaniem skarbów przyrody oraz surowców wtórnych. Ukazanie zarówno rodzicom jak i dzieciom, że z niczego można stworzyć coś ciekawego, a przy tym spędzić wspólnie czas wolny.
W trakcie trwania zajęć można było usłyszeć muzykę relaksacyjną. Powyższe zajęcia dały uczestnikom  uczucie odprężenia oraz  uwolniły od napięcia.

          W dniu 10.10.2019 r. w ramach projektu socjalnego II edycja „Akademii mądrego rodzica 2019 r.” odbyły się  kolejne tj. trzecie zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci.
Tym razem wykorzystano pracę z mandalą, która coraz częściej wykorzystywana jest w arteterapii. W trakcie swobodnej ekspresji  dzieci oraz dorośli mieli możliwość tworzyć fascynujące, tajemnicze, barwne kręgi, umożliwiające wewnętrzną przemianę, odpoczynek a tym samym ogromne działanie terapeutyczne. Podczas wyboru barw bardzo istotne były subiektywne doświadczania i emocje uczestników spotkania, gdyż w ekspresji plastycznej kolor wyraża najgłębsze stany emocjonalne.
Powstała w ten sposób autoterapia to naturalna metoda pomocna w stanach przygnębienia, zmęczenia trudnymi sytuacjami życiowymi, umożliwia ona powrót do stanu równowagi, harmonii wewnętrznej.

 

3. Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów, w zakresie prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego.

– zajęcia odbędą się w miesiącu listopadzie 2019 r.,

prowadzący : Katarzyna Szymoniak – Młot

powrót