Specjalista Terapii Uzależnień

Formy udzielania pomocy

  • konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych,
  • terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych,
  • pomoc terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych,
  • psychoedukacja osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych,
  • zajęcia profilaktyczne dla młodzieży,
  • nadzorowanie i wspieranie w zdrowieniu.

Kontakt
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 519 319 539


Instruktor Terapii Uzależnień

Instruktor ds. terapii uzależnień uczestniczy w procesie zdrowienia osoby uzależnionej.
Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją sposobów życia bez nałogów.
Może uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej i grupowej, a także w grupach samopomocowych i ruchach abstynenckich.

Kontakt
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 505 276 395