KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Siedziba sekcji ds. usług i wsparcia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 202
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 715 13 75
519 319 508
519 319 519
519 319 557

OSOBY UMIESZCZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Siedziba sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 211
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 715 13 72

Osoba ubiegająca się zgłasza się do pracownika socjalnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.