KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja do spraw usług i wsparcia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 205
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 151 375
519 319 508
519 319 519

OSOBY UMIESZCZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja do spraw Domów Pomocy Społecznej
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 211
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 151 372

Osoba ubiegająca się zgłasza się do pracownika socjalnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.