KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Siedziba sekcji ds. usług
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 229
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 715 13 75
519 319 519 – Izabela Kalinowska
519 319 557 – Aneta Lankamer

OBSŁUGA OSÓB UMIESZCZONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Siedziba sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 211
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 715 13 72

Osoba ubiegająca się zgłasza się do pracownika socjalnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.