Opis działania:

  • spotkania edukacyjne z rodzinami w ramach współpracy z Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – WSSE na temat korzyści szczepień dzieci oraz konsekwencji ich braku,
  • spotkania na temat chorób zakaźnych i pasożytów dzieci,
  • profilaktyka raka szyjki macicy

Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.

Cel główny:
edukacja zdrowotna rodzin oraz  skutki braku przestrzegania higieny.

Zespół Pracy Socjalnej nr 2 we współpracy z  Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., w okresie lipiec-wrzesień 2018r. realizuje projekt socjalny pod tytułem „Zdrowie i higiena +” . Zaplanowane działania mają na celu edukację prozdrowotną uczestników projektu. Grupę docelową stanowi 20 osób objętych wsparciem GCPR, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Rekrutacje do projektu prowadzą pracownicy socjalni i asystenci rodziny GCPR.
W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy spotkania prelekcyjne w sali  nr 13 GCPR przy ul. Jagiełły 7. Będą one prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

  • Pierwsze z nich odbędzie się 27.07.2018 r. o godzinie 13.00 i będzie poruszało tematykę profilaktyki chorób nowotworowych.
  • Drugie spotkanie dotyczące zasad higieny i postępowania w przypadkach występowania wszawicy i świerzbu zaplanowane jest na 27.08.2018 r.
  • Ostatnie ze  spotkań odbędzie się we wrześniu br. a jego tematem będzie profilaktyka chorób wenerycznych.

W ramach zajęć uczestnicy projektu otrzymają ulotki informacyjne.

powrót