ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Wizyta studyjna MOPS w Żarach
Slider

          We wtorek 19 marca 2019 r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wizyty studyjnej odwiedziła kilkuosobowa delegacja przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

W dniu 4 marca 2019 roku w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 odbyło się zaplanowane wcześniej spotkanie z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

        Od 18 do 24 lutego 2019 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całym kraju przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej i innych instytucji udzielają bezpłatnych informacji pokrzywdzonym o przysługujących im uprawnieniach.

        Tegoroczne ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zaplanowane zostało na noc z 13 na 14 lutego. Badanie już po raz drugi koordynowane było przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Akcja liczenia bezdomnych przeprowadzana jest raz na dwa lata w sezonie zimowym i jej celem jest między innymi dostarczenie danych potrzebnych do dostosowania oferty pomocowej. Dzięki badaniu oszacowana zostanie skala zjawiska bezdomności na terenie Gorzowa Wlkp.