ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Zwróć uwagę na osobę bezdomną!
Slider

          Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o dzieci z rodzin objętych pomocą przygotowało paczki świąteczne dla 154 najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wlkp.

            Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół ds. pieczy zastępczej razem z Fundacją im. Janusza Korczaka
z siedzibą w Marwicach zorganizowało zabawę mikołajkową dla rodzin zastępczych i ich dzieci, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2018 r. w Sali MCK Zawarcie. Dedykowane było przede wszystkim dzieciom w wieku 2-11 lat. Zaproszonych zostało około 130 dzieci.