Projekt socjalny: „S.O.S dla Seniora”

II Edycja

Termin realizacji:

Wrzesień-listopad 2020 r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:
Uczestnicy klubu seniora.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie kradzieżom,
  • uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
  • wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
  • wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:

  • przeprowadzenie prelekcji we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,
  • stworzenie i przekazanie ulotki informacyjnej osobom zagrożonym wyłudzeniem.

Realizacja:

Pracownicy socjalni ZPS 3 w ramach projektu socjalnego „S.O.S. Dla Seniora” stworzyli plakaty oraz ulotki informacyjne, które mają na celu budzenie świadomości osób starszych, a w efekcie końcowym zapobieganie wyłudzeniom, które mają miejsce wśród seniorów naszego miasta. Na plakacie oraz ulotkach zostały wskazane metody wyłudzeń pieniędzy, którymi posługują się oszuści, jak również zamieszczone zostały dane teleadresowe miejsc, w których seniorzy mogą uzyskać wsparcie lub pomoc w sytuacji zagrożenia oszustwem.

W realizacji projektu socjalnego pracownicy Gorzowskiego Centrum nawiązali współpracę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim. Celem współpracy dotarcie do jak największej liczby odbiorców poprzez umieszczenie plakatów w budynkach komunalnych na terenie miasta. W efekcie plakaty zostały rozwieszone w klatkach schodowych oraz na drzwiach wejściowych do budynków. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zamieścił także plakat na swojej witrynie internetowej.

Ponadto pracownicy socjalni przekazali ulotki informacyjne w Klubach Seniora, znajdujących się w naszym mieście, w celu przekazania ich uczestnikom klubów.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w tegorocznej edycji projektu odstąpiono od pogadanek i prezentacji, mając nadzieję na osobiste spotkania z seniorami w przyszłym roku.

powrót