• Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775).

 

powrót