1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym.

powrót