Termin realizacji: maj – czerwiec 2023r.

Realizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt: seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Domy Dziennego Pobytu oraz klub Seniora przy ul. Puszkina)

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie kradzieżom,
  • uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
  • wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
  • wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:

  • Spotkania prewencyjno – edukacyjne z uczestnikami klubów seniora
  • przekazanie ulotki informacyjnej osobom zagrożonym wyłudzenie

 

           W dniu 27.10. 2023 odbyło się  spotkanie  edukacyjno – prewencyjne z seniorami, mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego w ramach realizacji V edycji projektu socjalnego pn. „S.O.S dla seniora”
Seniorzy zostali zapoznani z autorską prezentacją multimedialną dotyczącą zagrożeń czyhających w dzisiejszych czasach na osoby starsze, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw na tzw. wnuczka, policjanta itp.  Uczestnicy spotkania bardzo chętnie i aktywnie brali udział w rozmowie i dzielili się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami związanymi z możliwością zostaną ofiarą przestępstwa.
Dzięki kolejnej edycji powiększyło się grono seniorów którzy są  : Stanowczy, Odważni i Samodzielni.

 

powrót