Zadania sekcji do spraw bezdomności

  • monitorowanie zjawiska bezdomności na terenie Gorzowa Wlkp.,
  • patrole w miejscach przebywania osób bezdomnych,
  • udzielanie świadczeń w formie zasiłków (w tym ciepłego posiłku),
  • praca socjalna,
  • poradnictwo specjalistyczne m.in. prawne i psychologiczne,
  • wydawanie skierowań na żywność, odzież oraz skorzystanie z urządzeń sanitarnych,
  • informowanie o dostępnych miejscach noclegowych na terenie Gorzowa Wlkp.,
  • opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

do góry

Kontakt

Sekcja ds. bezdomności
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Drzymały 10
pokój nr 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 41

Dyżury pracowników socjalnych:

Wtorek od 7:30 do 15:30 tel. 519 319 532
Środa od 7:30 do 15:30 tel. 508 568 694
Czwartek od 7:30 do 15:30 tel. 789 406 080

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek od 10:00 do 11:00
Wtorek – Piątek od 7:30 do 10:00
(Pozostały czas praca w terenie)

do góry