Kierownik Domu Dziennego Pobytu:
Aneta Czerniawska

Siedziba DDP:
ul. Stefanii Hejmanowskiej 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
957 380 381