Głównym celem projektu jest nawiązanie kontaktów międzypokoleniowych między seniorami, a rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty kulinarne oraz zajęcia manualno-plastyczne na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp.
Warsztaty mają na celu nawiązanie więzi pomiędzy grupami społecznymi. Dzięki wykorzystaniu wiedzy praktycznej i doświadczenia życiowego seniorów ma powstać 10dniowy jadłospis na bazie produktów z Banku Żywności. Rodziny uczestniczące wiedzę w zakresie gospodarowania posiadanymi zasobami i budżetem.
Zajęcia manualno-plastyczne odbędą się w grudniu 2017 r. Pozwolą one na zacieśnienie powstałych więzi międzypokoleniowych, jednocześnie pokazując rodzicom jak, poprzez naukę można konstruktywnie spędzać wolny czas.
Wspólne tworzenie ozdób świątecznych nie tylko podniesie kompetencje rodzicielskie i nauczy nowych umiejętności, ale również da możliwość głębszego przeżycia Bożego Narodzenia. Obecność dzieci i rodziców wśród seniorów przyczyni się do wzmocniennia poczucia ich wartości oraz zmniejszy poczucie osamotnienia.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót