Rozpoczyna się II edycja projektu socjalnego pn. „Zaszczep w sobie odpowiedzialność”. Projekt powstał przy współpracy Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze oraz z dyplomowaną pielęgniarką Przychodni przy ul. Walczaka 27 w Gorzowie Wlkp.

Głównym celem projektu jest akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci od 1 miesiąca do 19 roku życia.

Celami szczegółowymi będzie zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych, wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 1 oraz Asystentów Rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót