Termin realizacji:

Marzec-czerwiec  2024r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 2

Do kogo skierowany jest projekt:

Rodziny wychowujące dzieci w wieku 5- 13 lat  z rejonu  Zespołu Pracy Socjalnej nr 2.

Cel główny:

Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez nauczenie aktywnego spędzania czasu z dzieckiem oraz poprawa jakości życia rodzinnego w relacji rodzic-dziecko.

Cele szczegółowe:

  • wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
  • wzmocnienie więzi rodzinnych,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci w zależności od jego wieku i stanu     emocjonalnego,
  • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
  • sieć wzajemnego wsparcia pomiędzy biorącymi udział w projekcie,
  • wzrost świadomości społecznej i  umiejętności komunikowania się,
  • nabycie wiedzy dotyczącej konstruktywnego reagowania na zachowanie dziecka oraz  jego emocje
  • podniesienie autorytetu rodzica w oczach dziecka,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości rodzica wpływające na samopoczucie i zachowanie.

Realizacja

Projekt skierowany jest do 5 rodzin wychowujących dzieci w wieku 5 – 13  lat, mieszkających na terenie działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkania podzielone zostały na dwa segmenty. W pierwszym realizowane będą zajęcia kulinarne i plastyczne dla rodziców wraz z dziećmi. W drugim segmencie przeznaczonym dla samych rodziców, spotkania realizowane będą w formie poradnictwa oraz warsztatu. Rodzice   otrzymają  konkretne wskazówki  jak zadbać o emocje i potrzeby dzieci, jak rozumieć przyczyny trudnego zachowania dzieci i jak reagować by usunąć źródło problemu.

Projekt będzie realizowany w okresie od marca do czerwca 2024r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7. Zajęcia poprowadzą  pracownicy socjalni ZPS 2 oraz psycholog tutejszego Centrum.

 

powrót